Hlavní úkoly

Jako dodavatel renomovaných zákazníků ZTH je zodpovědný za převzetí a doprovázející kontroly v rozsáhlých projektů. Dovednosti se pohybují od řadou testů, projektová podpora do plánování projektů.
K dispozici jsou dlouhodobé zkušenosti ve specializovaných oblastech:

Databázové systémy
• E-Government a e-Health
• Počítačové forenzní analýzy, počítačová kriminalita, kryptografie a bezpečnost
• Softwaredesign, development a zajišťování kvality

Mission Statement

Zaručujeme
dodržení hospodářskými a souvisejících s bezpečností standardy kvality. Autorizovaný Inženýry jsou odhodlány výhradně veřejnému zadavateli, jsou vázáni mlčenlivostí, a chovají nezávisle dodavatelskými zájmyAutorizovaný Inženýr je rovnoprávný úředních znalců podle zákona. Je ověřená osoba, a jako notáři vybaven s důvěrou veřejnosti.

Autorizovaný Inženýr pro počítačové vědy

Autorizovaný Inženýr plánuje, poradí, kontroluje, monitoruje, provádí měření, koordinuje, řídí poručenství, připravuje znalecké posudky, zastupuje před úřady, provádí celkové plánování projekty. Je úředně povoleny a přísežný, a vede federální erb Rakouské republiky na razítkem. Autorizovaný Inženýry jsou uvedeny ve více než 20 federálních zákonů jako poskytovatele znaleckých posudků, zkušebních osvědčení nebo dokumentů.