Zajištění kvality

  • Projektová dokumentace
  • Evaluace projektu: Studie proveditelnosti, Strategické dokumenty migrační scénáře
  • Řízení projektu: finanční kontrola a audit projektů
  • Kontrola kvality: hodnocení, testy, vyhodnocení a posudky