Posudky

ZT Hrdinka je znalec v oboru IT a poskytuje nálezy a znalecké posudky ve všech oblastech informačních technologií a příbuzných oborech.

V současné době v Rakousku jsou posuky povinné v rámci registracní pokladny bezpečnostní nařízení (nařízení registracní pokladny). Kompetence, spolehlivost a zkušenosti dobu 25 let je předpokladem prověryhodných a srozumitelných posudek.

Zejména provádíme opakované testy, jako například měření elektromagnetických polí.

Forensika:

ZT Hrdinka je odborníkem v forenzní informatice, forensicích v oblasti mobilních telefonů a ekonomické forenzii.

Viz také odkaz na soudní znalectví: sv.zth.at